Göstərilir: 126 Nəticə

OpenAI, təsvirin çatışmayan hissəsini yarada bilir

2019-cu ilin fevral ayında San-Fransisko şəhərində yerləşən OpenAI tədqiqat laboratoriyası, GPT-2 alqoritminə əsaslanan süni intellektin, məntiqi ardıcıllıq ilə mətn parçalarını ingilis dilində yaza bildiyini elan etdi. MIT Technology Review qeyd edir ki, neyroşəbəkənin fikri tamamlası üçün insana cümlənin və ya abzasın əvvəlini yazmaq kifayətdir.