Göstərilir: 9 Nəticə
nerd_backg

“Nerd” nədir?

Bu saytda “nerd” ingilis sözüdür – “nöd” və ya “nörd” kimi oxunur. İzahı: həddindən artıq intelektual, özünə qapanmış – introvert, alüdəçi və savad-biliyinə baxmayaraq ünsüyət bacarığı zəif bir şəxsdir.